Over

REPRON Geschiedenis


Niet door een oerknal, labotest, ...  Wel door de chemie en de passie die  er was bij de oprichter Bert Reynders (1979) om zich ten diensten te stellen van andere voor de ontwikkeling, verbetering van industriële processen is REPRON bvba ontstaan.


Gedragen door drie pijlers (diensten) stellen hij zijn kennis ter beschikking. Deze drie diensten zijn ontwikkeling, programmatie en opvolging (Service). Zo kan hij instaan van idee tot realisatie van U industrieel project.

 

Vertrekkende van een idee, concept, wens, ... worden tekeningen en schema's ontworpen. Hieruit vloeiend word de software en visualisatie voor de PLC sturingen ontwikkeld om het geheel ten slotte in de realiteit gaan toe te passen voor het project. Het geheeld, deelstukken, ... verschillende formules zijn van toepassing op ieder project.

Opleiding & bijscholing


In 1998 afgestudeerd in de richting elektotechnieken en reed jaren een sterke aantrekking tot de automatisatie en proces industrie heb ik verdere studies aangevat als graduaat informatica in avond onderwijs.


Gedurende de verschillende jaren zijn zelfstudie, bijscholingen, ... steeds van toepassing geweest om de nieuwste technologieën op de voet te blijven volgen.


Van uitvoerende functie, leiding gevende functie en de laatste jaren vooral actief in de voorbereiding en ontwikkeling van concepten wens ik dan ook mijn kennis en ervaring met andere te dienst stellen.


Zo heb ik de laatste jaren ervaring opgedaan in PLC , sensor, motion, ... en andere proces relevante technieken. Om een onderscheid te maken en  een garantie naar mijn klanten toe ben ik in 2014 het opleiding traject  EPLAN Certified Engineer gestart.  Dit om door onderscheiding en effeciente werk methode toepassing een sneller resultaat kunnen neer te zetten wat een win win situatie voor alle partijen is.